Kontakt
Anette S Wannebo

Klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse
Spesialist i Sped- og småbarn
Familieterapeut

Kontakt Anette S Wannebo

Har du spørsmål? Bruk skjemaet  på denne siden for å komme i kontakt.

Kontakt Anette S Wannebo, baby holder en voksen hånd

Anette S Wannebo med hjerte for de aller minste

Kunnskapen om de aller minste er det Anette brenner mest for. 

Hun har også erfart at denne kunnskapen er svært verdifull å ta med inn i forståelsen av arbeidet med større barn og ungdom.