Anette S Wannebo

Klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse
Spesialist i Sped- og småbarn
Familieterapeut

Leverer tjenester til barn, unge, voksne og 
familier på oppdrag fra offentlig sektor.

Om Anette S Wannebo

Anette S Wannebo tilbyr barneverntjenester til offentlig sektor, hovedsakelig i Innlandet, Viken og Oslo.

Med lang erfaring og kompetanse fra offentlig og privat barnevern og hjelpeapparatet generelt, er Anette opptatt av å levere tjenester av høy barnevernfaglig kvalitet.

I arbeidet bestrebes et tett samarbeid med oppdragsgiver, for å gi et best mulig hjelpetilbud for barna og deres familier. Det er viktig å jobbe tett sammen,  for å sikre at barna får den beste hjelpen og støtten de trenger.

Anette er opptatt av å være kreativ og nytenkende i arbeidet, og etterstreber gode løsninger etter den enkelte families og barneverntjenestes behov.

I store og kompliserte saker som krever ekstra ressurser kan det skreddersys løsninger tilpasset den enkelte sak, etter ønske fra kommunen. I slike tilfeller er det mulig å koble inn og samarbeide med flere erfarne fagpersoner.

Formal- og realkompetanse

Utdanning og kurs

  • Sosionomutdanning - Høyskolen i Oslo
  • Etnisitet og barnevern - Høyskolen i Oslo
  • Klinisk sosionom i barn og unges psykiske helse, spesialisering i Sped- og småbarn
  • Familieterapaut RBUP
  • Opplæring i traumesensitivt barnevern, RVTS Øst

Fullstendig CV og referanseliste fås ved henvendelse

"Jeg slutter ikke å fascineres av hvor tidlig- og tydlig- ett barn kan vise tegn på mangel i utviklingsstøttende omsorg.

De senere års forskning har ennå tydeligere vist nødvendigheten og nytten av å komme tidlig inn i arbeidet med barn og familier som strever. Kunnskap om tilknytning og samspill, og hvordan tidlige barndomserfaringer former hjernen, er viktigere enn noen gang.

Denne kunnskapen mener jeg er svært viktig og må gis plass når barnevernet setter inni hjelpetiltak i hjemmet. Veiledning til foreldre om disse temaene kan forebygge alvorlig skjevutvikling på sikt, og dermed også forebygge mange omsorgsovertakelser."